Nuove tendenze nail art - Marzia Appetecchia: Kombi Sangria decorato